Objavljeno: 23. 1. 2017

Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16):

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/

V nadaljevanju objavljamo prejeti dopis s strani MOP-a.

objava seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev

seznam dimnikarsk družb in dimnikarjev