Objavljeno: 11. april, 2018

Odmera nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2018

V mesecu aprilu bo izvedena odmera nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2018. Pri odmeri bodo uporabljeni podatki o površinah objektov kot so zavedeni pri Geodetski upravi Republike Slovenije. V primeru nestrinjanja z izrekom odločbe, se pritožba pošlje neposredno na FURS ali na njihov elektronski naslov lj.ddv.fu@gov.si. Pritožbeni obrazec se nahaja na spletni stani občine Šmartno pri Litiji: https://smartno-litija.si/za-obcane/obrazci-za-vloge/ . K pritožbi se priloži fotokopirana ali skenirana odločba z vidnim izrekom odločbe.  Pritožbo se pošlje v roku petnajst dni po prejemu odločbe. Pritožba ne zadrži plačilo obveznosti, zato je potrebno do izdaje nove odločbe s strani FURS-a vse obveznosti po posameznih obrokih poravnati. V kolikor bodo kakršnekoli nejasnosti, se lahko obrnete na občinsko upravo, soba 7, na Andrejo Leskovšek.

Zapisala: Andreja Leskovšek