Objavljeno: 5. februar, 2018

Obvestilo o nacionalna preventivni akciji PEŠEC: 5. – 11. februar 2018

Obvestilo o nacionalna preventivni akciji PEŠEC: 5. – 11. februar 2018

 V letu 2017 je na slovenskih cestah umrlo 106 udeležencev cestnega prometa, kar je 24 manj kot v prejšnjem letu. Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu glede na 2016 zmanjšal za 55 %. Leta 2016 je umrlo 22 pešcev, lani pa le 10, od tega 4 na regionalnih cestah, 3 na avtocestah in 3 v naselju.

Med glavnimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce so neupoštevanje in odvzem prednosti, neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov ter pogosto tudi nepravilnosti pešca.

Med smrtnimi žrtvami pešcev nadpovprečno izstopajo starejši udeleženci. V 2017 je bilo kar polovica mrtvih starejših od 65 let oziroma 90 % mrtvih pešcev starejših od 45 let. Med otroci in mladostniki ni bilo smrtnih žrtev, umrla je ena mlada oseba stara 34 let.

Pri starejših so bolj izrazite težave zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti, pogosto pa tudi zaradi slabše opaznosti, saj so temneje oblečeni. Za večjo vidnost in varnost pešcev je torej potrebno opozoriti na nujno uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene za hojo pešcev.

AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI

Poleg preventivno-vzgojnih aktivnosti bo v času trajanja nacionalne preventivne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije in občinskih redarstev, ki bodo spremljali pravilno ravnanje voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu. V tem času je izjemnega pomena, da se pešce ozavešča o pomenu večje vidnosti v prometu (z uporabo odsevnih trakov, kresničk ipd), hkrati pa je pomembno  tudi ozaveščanje voznikov, da so bolj pozorni na pešce, v naseljih in predvsem v okolici šol zmanjšajo hitrost, so pozorni na starejše in otroke.