Gradiva sej

17. redna seja (18.10.2017)

Objavljeno:

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 28.06.2017

Zapisnik 4. korespondenčne seje

Zapisnik 5. korespondenčne seje

Skrajšani zapisnik 4. izredne seje z dne 20.09.2017

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 – skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje (Kožlivc)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje (Kožlivc)
 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM-37 in del ŠM-36 – predlog za drugo branje
 7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 – predlog za drugo branje
 8. Odlok o spremembi meje med občinama Litija in Šmartno pri Litiji- predlog za prvo branje
 9. Oprostitev plačila dela komunalnega prispevka podjetju HERZ d.d. (točka dodana na seji)
 10. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2017/2018
 11. Predlog novih cen programa predšolske vzgoje
 12. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom Tisje (dodatno gradivo dodano na seji – Učinek uskladitve cen )
 13. Soglasje ustanovitelja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Litija
 14. Potrditev čistopisa družbene pogodbe Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
 15. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 16. Kadrovske zadeve:

– Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora

– Imenovanje kandidata za Državni svet

– Imenovanje dveh elektorjev za volilno telo za volitve v Državni svet RS

17. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 16. redne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 4. korespondenčne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 5. korespondenčne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 4. izredne seje

Arhiv sej

Mandat 2014 – 2018

13. redna seja (23. 11. 2016)

12. redna seja (19.10.2016)

11. redna seja (05.07.2016)

10. redna seja (18.05.2016)

2. korespondenčna seja (01.04.2016)

9. redna seja (02.03.2016)

2. izredna seja (23.12.2015)

8. redna seja (24.11.2015)

7. redna seja (23.9.2015)

1. korespondenčna seja (31.07.2015 do 05.08.2015)

6. redna seja (18.06.2015)

5. redna seja (15.04.2015)

4. redna seja (28.01.2015)

1. izredna seja (23.12.2014)

3. redna seja (08.12.2014)

2. redna seja (26.11.2014)

Konstitutivna seja (29.10.2014)

Mandat 2010 – 2014

2. izredna seja (04.09.2014)

1. korespondenčna seja (14.07.2014)

24. redna seja (05.06.2014)

23. redna seja (24.04.2014)

22. redna seja (27.02.2014)

21. redna seja (19.12.2013)

20. redna seja (28.11.2013)

19. redna seja (19.09.2013)

18. redna seja (11.04.2013)

17. redna seja (31.01.2013)

16. redna seja (20.12.2012)

15. redna seja (29.11.2012)

14. redna seja (11.10.2012)

1. izredna seja (19.06.2012)

13. redna seja (19.04.2012)

12. redna seja (16.02.2012)

11. redna seja (22.12.2011)

10. redna seja (01.12.2011)

9. redna seja (13.10.2011)

8. redna seja (23.06.2011)

7. redna seja (12.05.2011)

6. redna seja (24.03.2011)

5. redna seja (10.02.2011)

4. redna seja (23.12.2010)

3. redna seja (02.12.2010)

2. redna seja (18.11.2010)

Konstitutivna seja (04.11.2010)

Mandat 2006 – 2010

29. redna seja (23.09.2010)

4. korespondenčna seja (30.07.2010)

28. redna seja (22.06.2010)

27. redna seja (03.06.2010)

26. redna seja (22.04.2010)

25. redna seja (18.03.2010)

24. redna seja (11.02.2010)

Nadaljevanje 23. redna seja (13.01.2010)

 • Glej 23. redna seja

2. izredna seja (28.12.2009)

23. redna seja (26.11.2009)

22. redna seja (22.10.2009)

21. redna seja (02.07.2009)

20. redna seja (21.05.2009)

3. korespondenčna seja (od 08.04.2009 – od vročitve gradiva do 15.04.2009 do 12.00 ure)

19. redna seja (26.03.2009)

1. izredna seja (13.03.2009)

18. redna seja (05.02.2009)

17. redna seja (18.12.2008)

16. redna seja (27.11.2008)

15. redna seja (09.10.2008)

2. korespondenčna seja (21.07.2008)

14. redna seja (19.06.2008)

13. redna seja (15.05.2008)

12. redna seja (27.03.2008)

11. redna seja (07.02.2008)

10. redna seja (13.12.2007)

9. redna seja (22.11.2007)

8. redna seja (18.10.2007)

1. korespondenčna seja (11.09.2007)

7. redna seja (21.06.2007)

6. redna seja (24.05.2007)

5. redna seja (26.04.2007)

4. redna seja (08.03.2007)

3. redna seja (01.02.2007)

2. redna seja (13.12.2006)

Konstitutivna seja (22.11.2006)

Mandat 2002 – 2006

8. korespondenčna seja (04.09.2006)

7. korespondenčna seja (12.07.2006)

Nadaljevanje 29. redna seja (06.07.2006)

 • Glej 29. redna seja

29. redna seja (29.06.2006)

6. korespondenčna seja (02.06.2006)

28. redna seja (29.05.2006)

Nadaljevanje 27. redna seja (19.04.2006)

 • Glej 27. redna seja

27. redna seja (12.04.2006)

26. redna seja (29.02.2006)