Gradiva sej

16. redna seja (28. 06. 2017)

Objavljeno:

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne, 17.05.2017

Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o rebalansu proračuna občine Šmartno 2017 skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 4. Odlok o spremembi meje območij med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica – predlog za drugo branje
 5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40 – predlog za drugo branje
 6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoto urejanja ŠM_40 – predlog za drugo branje
 7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OLN Šmartno jug-del – predlog za drugo branje
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega načrta razvoja Občine Šmartno pri Litji – predlog za drugo branje
 10. Zaključni račun občine za leto 2016
 11. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 2017-2018
 12. Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču ŠMELC v Litiji
 13. Sklep o izrednem odpisu osnovnih sredstev
 14. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 15. Kadrovske zadeve:
  1. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
  2. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk
 16. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne, 17.05.2017

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

 

 

Arhiv sej

Mandat 2014 – 2018

13. redna seja (23. 11. 2016)

12. redna seja (19.10.2016)

11. redna seja (05.07.2016)

10. redna seja (18.05.2016)

2. korespondenčna seja (01.04.2016)

9. redna seja (02.03.2016)

2. izredna seja (23.12.2015)

8. redna seja (24.11.2015)

7. redna seja (23.9.2015)

1. korespondenčna seja (31.07.2015 do 05.08.2015)

6. redna seja (18.06.2015)

5. redna seja (15.04.2015)

4. redna seja (28.01.2015)

1. izredna seja (23.12.2014)

3. redna seja (08.12.2014)

2. redna seja (26.11.2014)

Konstitutivna seja (29.10.2014)

Mandat 2010 – 2014

2. izredna seja (04.09.2014)

1. korespondenčna seja (14.07.2014)

24. redna seja (05.06.2014)

23. redna seja (24.04.2014)

22. redna seja (27.02.2014)

21. redna seja (19.12.2013)

20. redna seja (28.11.2013)

19. redna seja (19.09.2013)

18. redna seja (11.04.2013)

17. redna seja (31.01.2013)

16. redna seja (20.12.2012)

15. redna seja (29.11.2012)

14. redna seja (11.10.2012)

1. izredna seja (19.06.2012)

13. redna seja (19.04.2012)

12. redna seja (16.02.2012)

11. redna seja (22.12.2011)

10. redna seja (01.12.2011)

9. redna seja (13.10.2011)

8. redna seja (23.06.2011)

7. redna seja (12.05.2011)

6. redna seja (24.03.2011)

5. redna seja (10.02.2011)

4. redna seja (23.12.2010)

3. redna seja (02.12.2010)

2. redna seja (18.11.2010)

Konstitutivna seja (04.11.2010)

Mandat 2006 – 2010

29. redna seja (23.09.2010)

4. korespondenčna seja (30.07.2010)

28. redna seja (22.06.2010)

27. redna seja (03.06.2010)

26. redna seja (22.04.2010)

25. redna seja (18.03.2010)

24. redna seja (11.02.2010)

Nadaljevanje 23. redna seja (13.01.2010)

 • Glej 23. redna seja

2. izredna seja (28.12.2009)

23. redna seja (26.11.2009)

22. redna seja (22.10.2009)

21. redna seja (02.07.2009)

20. redna seja (21.05.2009)

3. korespondenčna seja (od 08.04.2009 – od vročitve gradiva do 15.04.2009 do 12.00 ure)

19. redna seja (26.03.2009)

1. izredna seja (13.03.2009)

18. redna seja (05.02.2009)

17. redna seja (18.12.2008)

16. redna seja (27.11.2008)

15. redna seja (09.10.2008)

2. korespondenčna seja (21.07.2008)

14. redna seja (19.06.2008)

13. redna seja (15.05.2008)

12. redna seja (27.03.2008)

11. redna seja (07.02.2008)

10. redna seja (13.12.2007)

9. redna seja (22.11.2007)

8. redna seja (18.10.2007)

1. korespondenčna seja (11.09.2007)

7. redna seja (21.06.2007)

6. redna seja (24.05.2007)

5. redna seja (26.04.2007)

4. redna seja (08.03.2007)

3. redna seja (01.02.2007)

2. redna seja (13.12.2006)

Konstitutivna seja (22.11.2006)

Mandat 2002 – 2006

8. korespondenčna seja (04.09.2006)

7. korespondenčna seja (12.07.2006)

Nadaljevanje 29. redna seja (06.07.2006)

 • Glej 29. redna seja

29. redna seja (29.06.2006)

6. korespondenčna seja (02.06.2006)

28. redna seja (29.05.2006)

Nadaljevanje 27. redna seja (19.04.2006)

 • Glej 27. redna seja

27. redna seja (12.04.2006)

26. redna seja (29.02.2006)