Gradiva sej

20. redna seja (04.04.2018)

Objavljeno:

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 06.02.2018

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
 3. Statut Občine Šmartno pri Litiji – delovno gradivo
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek
 5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 6. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze – predlog za prvo branje
 8. Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
 10. Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025
 11. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
 12. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018
 13. Ukinitev javnega dobra
 14. Predstavitev idejnega projekta gradnje novega gasilskega doma PGD Šmartno
 15. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 16. Kadrovske zadeve:

– Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

– Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

– Imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

– Mnenje lokalne skupnosti kandidatu za direktorja Javnega zavoda Dom Tisje

17. Pobude in vprašanja svetnikov

 

Arhiv sej

Mandat 2014 – 2018

13. redna seja (23. 11. 2016)

12. redna seja (19.10.2016)

11. redna seja (05.07.2016)

10. redna seja (18.05.2016)

2. korespondenčna seja (01.04.2016)

9. redna seja (02.03.2016)

2. izredna seja (23.12.2015)

8. redna seja (24.11.2015)

7. redna seja (23.9.2015)

1. korespondenčna seja (31.07.2015 do 05.08.2015)

6. redna seja (18.06.2015)

5. redna seja (15.04.2015)

4. redna seja (28.01.2015)

1. izredna seja (23.12.2014)

3. redna seja (08.12.2014)

2. redna seja (26.11.2014)

Konstitutivna seja (29.10.2014)

Mandat 2010 – 2014

2. izredna seja (04.09.2014)

1. korespondenčna seja (14.07.2014)

24. redna seja (05.06.2014)

23. redna seja (24.04.2014)

22. redna seja (27.02.2014)

21. redna seja (19.12.2013)

20. redna seja (28.11.2013)

19. redna seja (19.09.2013)

18. redna seja (11.04.2013)

17. redna seja (31.01.2013)

16. redna seja (20.12.2012)

15. redna seja (29.11.2012)

14. redna seja (11.10.2012)

1. izredna seja (19.06.2012)

13. redna seja (19.04.2012)

12. redna seja (16.02.2012)

11. redna seja (22.12.2011)

10. redna seja (01.12.2011)

9. redna seja (13.10.2011)

8. redna seja (23.06.2011)

7. redna seja (12.05.2011)

6. redna seja (24.03.2011)

5. redna seja (10.02.2011)

4. redna seja (23.12.2010)

3. redna seja (02.12.2010)

2. redna seja (18.11.2010)

Konstitutivna seja (04.11.2010)

Mandat 2006 – 2010

29. redna seja (23.09.2010)

4. korespondenčna seja (30.07.2010)

28. redna seja (22.06.2010)

27. redna seja (03.06.2010)

26. redna seja (22.04.2010)

25. redna seja (18.03.2010)

24. redna seja (11.02.2010)

Nadaljevanje 23. redna seja (13.01.2010)

 • Glej 23. redna seja

2. izredna seja (28.12.2009)

23. redna seja (26.11.2009)

22. redna seja (22.10.2009)

21. redna seja (02.07.2009)

20. redna seja (21.05.2009)

3. korespondenčna seja (od 08.04.2009 – od vročitve gradiva do 15.04.2009 do 12.00 ure)

19. redna seja (26.03.2009)

1. izredna seja (13.03.2009)

18. redna seja (05.02.2009)

17. redna seja (18.12.2008)

16. redna seja (27.11.2008)

15. redna seja (09.10.2008)

2. korespondenčna seja (21.07.2008)

14. redna seja (19.06.2008)

13. redna seja (15.05.2008)

12. redna seja (27.03.2008)

11. redna seja (07.02.2008)

10. redna seja (13.12.2007)

9. redna seja (22.11.2007)

8. redna seja (18.10.2007)

1. korespondenčna seja (11.09.2007)

7. redna seja (21.06.2007)

6. redna seja (24.05.2007)

5. redna seja (26.04.2007)

4. redna seja (08.03.2007)

3. redna seja (01.02.2007)

2. redna seja (13.12.2006)

Konstitutivna seja (22.11.2006)

Mandat 2002 – 2006

8. korespondenčna seja (04.09.2006)

7. korespondenčna seja (12.07.2006)

Nadaljevanje 29. redna seja (06.07.2006)

 • Glej 29. redna seja

29. redna seja (29.06.2006)

6. korespondenčna seja (02.06.2006)

28. redna seja (29.05.2006)

Nadaljevanje 27. redna seja (19.04.2006)

 • Glej 27. redna seja

27. redna seja (12.04.2006)

26. redna seja (29.02.2006)