Člani

Mandat 2014 – 2018

1.  Igor Možina  SLS
2.  Veronika Jesenšek  SLS
3.  Janez Vidgaj  SDS
4.  Anton Tomc  SDS (od 04.04.2018 dalje)
5.  Petra Kovačič Pancar  Lista za občino Šmartno
6.  Miroslav Berčon  Lista za občino Šmartno
7.  Srečko Vavtar  SLS
8.  Simon Povše  SDS
9.  Vlasta Gretić  SD
10.  Franc Adamčič  Lista za občino Šmartno
11.  Jože Repovš  DeSUS
12.  Marko Slapničar  SLS
13.  Janko Končar  SLS
14.  Janez Tomažič  SDS
15.  Sašo Goršek  Lista za občino Šmartno
16.  Martin Fortuna  NSi

Peter Avbelj – SDS – do 06.02.2018 (odstop)

Mandat 2010 – 2014

Spodnja tabela prikazuje seznam članov občinskega sveta in stranke katerim pripadajo:

1. IGOR MOŽINA Slovenska ljudska stranka
2. JOŽE PONEBŠEK Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
3. PETRA KOVAČIČ PANCAR Lista za občino Šmartno
4. MIROSLAV BERČON Lista za občino Šmartno
5. PETER AVBELJ Slovenska demokratska stranka
6. MARIJA VIDGAJ Slovenska demokratska stranka
7. IGOR SORŠAK Socialni demokrati
8. FRANC JAKLIČ Slovenska ljudska stranka
9. JOŽA ŽURGA Slovenska demokratska stranka
10. MARINO DOBČNIK Demokratična stranka upokojencev Slovenije
11. MATJAŽ AŠKERC Socialni demokrati
12. JANKO KONČAR Slovenska ljudska stranka
13. FRANC PROPS Lista za občino Šmartno
14. MIRO KOPRIVNIKAR Slovenska nacionalna stranka
15. JANEZ TOMAŽIČ Slovenska demokratska stranka
16. FRANC ADAMČIČ Lista za občino Šmartno

Mandat 2006 – 2010

1. Matjaž Aškerc Socialni demokrati
2. Peter Avbelj Slovenska demokratska stranka
3. Franc Černe Slovenska ljudska stranka
4. Peter Jože Poglajen Lista za občino Šmartno
5. Tomaž Gradišek Liberalna demokracija Slovenije
6. Joža Žurga Slovenska demokratska stranka
7. Janez Trpin Lista za občino Šmartno
8. Jernej Peterlin Stranka mladih Slovenije
9. Miroslav Berčon Slovenska ljudska stranka
10. Jože Ponebšek Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
11. Mirko Koprivnikar Slovenska nacionalna stranka
12. Franc Jaklič Slovenska ljudska stranka
13. Petra Kovačič Lista za občino Šmartno
14. Sonja Peterlin Krznar Liberalna demokracija Slovenije
15. Marjan Janežič Lista za občino Šmartno
16. Tea Šavor Slovenska demokratska stranka

Mandat 2002 – 2006

1. Matjaž Aškerc ZLSD
2. Tomaž Gradišek LDS
3. Karmen Grom LDS
4. Anton Tomažič LDS
5. Jurij Gradišek Lista za novo občino Šmartno
6. Tomaž Kremžar Lista za novo občino Šmartno
7. Janez Ponebšek Nova Slovenija
8. Dušan Cerjak SDS
9. Jože Ponebšek SDS
10. Franc Černe SLS
11. Rajko Meserko SLS
12. Branko Šuštaršič SLS
13. Roman Zaman SLS
14. Marko Femc SMS
15. Anton Rafael Sinigoj Lista 2003
16. Sonja Peterlin Krznar LDS

 

 Slika s konstitutivne seje občinskega sveta 6.12.2002 na gradu Bogenšperk

Slika s konstitutivne seje občinskega sveta 6.12.2002 na gradu Bogenšperk Od leve proti desni stojijo: Damjan Golob, Rajko Meserko, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Janez Ponebšek, Jože Ponebšek, Tomaž Kremžar, Branko Šuštaršič, Dušan Cerjak, Roman Zaman, Franc Černe
Sedijo: Martin Knez, Karmen Grom, Milan Izlakar, Matjaž Aškerc, Anton Tomažič