Objavljeno: 10. 5. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 466-005/2014-59

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 1209/2 (ID znak parcele 1852 1209/2)- zemljišče v izmeri 99 m2, k.o. 1852 Poljane.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti postopek sklepanja pogodbe ustavi.

Namera _menjalna pogodba parc. 1209-2

Rok razpisa: Thursday, 25. 5. 2017 ob 0:00