Objavljeno: 21. 4. 2017

Javno naročilo male vrednosti – “Modernizacija lokalne ceste 208151 – Volčja Jama-Jastrebnik-Obolno”

Občina Šmartno pri Litiji objavlja javno naročilo male vrednosti – “Modernizacija lokalne ceste 208151 – Volčja Jama-Jastrebnik-Obolno”

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila Modernizacija LC 208151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno)

CESTA JASTREBNIK IZN pregledna-Pregledna

CESTA JASTREBNIK IZN

CESTA JASTREBNIK – POPIS DEL

Naročnik_ESPD

Rok razpisa: Tuesday, 23. 5. 2017 ob 10:00