Objavljeno: 22. februarja, 2018

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 26/17, 10/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

 Javni razpis 2018

Vloga

 

Poročilo komisije 2018
Izračuni2018

Rok razpisa: Friday, 23. 3. 2018 ob 0:00