Objavljeno: 6. februar, 2019

Lokalna identiteta občine Šmartno – anketa

Javni zavod Bogenšperk je v začetku leta pričel z izvajanjem projekta `Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov´ (Lokalident), nepovratna sredstva za izvajanje aktivnosti v projektu so bila dodeljena s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

V okviru projektnih aktivnosti smo pripravili spletno anketo na temo Lokalna identiteta občine Šmartno pri Litiji, s katero želimo ugotoviti posebnosti lokalne identitete občine Šmartno pri Litiji, kot jo vidijo njeni prebivalci in drugi. Vabljeni k izpolnjevanju ankete na sledeči povezavi https://www.1ka.si/a/200462. Vaši odgovori bodo služili za oblikovanje osnove za oblikovanje turistične blagovne znamke. 

Za več informacij nas lahko kontaktirate na turizem@bogensperk.si ali tel. št. 040 856 568.

Hvala za sodelovanje!

Javni zavod Bogenšperk

 

Objavljeno: 6. februar, 2019

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla aprila 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do
28. 3. 2019 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 23. januar, 2019

ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK – vabilo prostovoljci

Prevozi za starejše – skupni projekt Zavoda Sopotniki in Občin Litija in Šmartno pri Litiji

Prostovoljci, ki ste pripravljeni sodelovati in biti voznik in hkrati družabnik, javite se !

Občini Litija in Šmartno pri Litiji, skupaj z Zavodom Sopotniki že v letošnjem februarju 2019 uvajata brezplačne prevoze za starejše občane.

Prostovoljcem, ki opravljajo prevoze z avtomobilom, ki je občinski, za tisti dan pripada brezplačen obrok in povračilo kilometrine od njihovega  doma do Litije.

Prijavite se lahko preko spletne strani Zavoda Sopotniki: https://www.sopotniki.org/ ali po telefonu: 041 889 592.

Objavljeno: 9. januar, 2019

1. izredna seja (16.01.2019)

Dnevni red

 1. Popravek sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji
 2. Kadrovske zadeve:
  • imenovanje Odbora za družbene dejavnosti,
  • imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor,
  • imenovanje Odbora za zaščito in reševanje,
  • imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance,
  • imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja,
  • imenovanje Nadzornega odbora,
  • imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji,
  • imenovanje manjkajočega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in
  • imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – vzhod