Objavljeno: 26. junij, 2018

21. redna seja (04.07.2018)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 04.04.2018

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – skrajšani postopek;  Popravek sklepov – dodatno na seji
 3. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek
 4. Obravnava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 5. Statut Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 6. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 20182019
 7. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018, sprejem sklepa o oprostitvi plačila komunalne takse za postavitev stojnic za potrebe volilne kampanje in o oprostitvi plačila uporabe Kulturnega doma v Šmartnem za potrebe vollnih shodov
 8. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji; Dopolnitev predloga sistemizacije – dodatno na seji
 9. Ukinitev javnega dobra
 10. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem ; 3. sprememba letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2018 – dodatno na seji
 11. Kadrovske zadeve: – Imenovanje Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2018-2020; – Imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Objavljeno: 19. junij, 2018

POPOLNA ZAPORA LC 426113 Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo lokalna cesta 426113 Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica, med naslovoma Velika Kostrevnica 4 in Velika Kostrevnica 7, v četrtek, med 8:00 in 15:00 popolnoma zaprta zaradi obnove vozišča.

Za nevšečnosti se opravičujemo.

Prosimo za razumevanje.

 

ZAPORA KOSTREVNICA

Objavljeno: 18. junij, 2018

OBČASNA POPOLNA ZAPORA LOKALNE CESTE 426113 STRANJE-KOPAČIJA-MALA KOSTREVNICA

Spoštovani,

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove vozišča na lokalni cesti 426113 Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica, ponedeljek 18.06.2018, torek 19.06.2018 in sredo 20.06.2018, med 8:00 in 14:00 prihajalo do popolne zapore omenjene lokalne ceste v trajanju do 30 min.

Voznike naprošamo za razumevanje.

Občina Šmartno pri Litiji

Objavljeno: 14. junij, 2018

MERITVE HITROSTI

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo dne 22. 6. 2018, od 06.00 ure naprej potekale meritve hitrosti v okolici šol in vrtcev ter na lokacijah, za katere je občina Šmartno pri Litiji prejela obvestila o neprilagojenih hitrostih voznikov.

Upoštevajte prometne predpise in vozite v skladu z omejitvami tudi v dneh, ko ni načrtovanih meritev hitrosti.

Srečno pot!

Občina Šmartno pri Litiji

 

Objavljeno: 1. junij, 2018

Projekt RuNE – optika do doma

Spoštovani,

Občina Šmartno pri Litiji se je vključila v projekt RuNE (Rural Networks). Cilj projekta je izgradnja FTTH (optika do doma) omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. V okviru projekta bo zgrajeno odprto omrežje, upravljavec omrežja pa bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin pod enakimi pogoji.

Seznam gospodinjstev, kjer se bo optično omrežje gradilo v okviru projekta RuNE se nahaja v priloženem dokumentu.

V drugem zavihku dokumenta je objavljen seznam belih lis, katere naj bi se opremile z optičnim omrežjem v prihodnje, s prihodnji razpisi sofinanciranimi s strani države.

Objavljene so tudi spremembe naslovov RuNE v letu 2018 (drugi dokument).

Zainteresirane občane naprošamo, da svoj interes za priključitev na odprto širokopasovno omrežje izrazijo po 15. juniju 2018 na spletni strani http://www.ruralnetwork.eu/, kjer pridobijo tudi vse ostale informacije v zvezi s projektiranjem, izvajanjem in priključevanjem na odprto širokopasovno omrežje.

Celotno investicijo izgradnje omrežja financira RuNe sam. Gospodinjstva in pravne osebe, ki želijo imeti zgrajen priključek do konca, bodo plačale zgolj strošek priključnine, ki znaša 150,00 EUR in zajema stroške inštalacije optičnega priključka v hiši, vključno z inštalacijo modema.

Seznam RuNe + bele lise Šmartno pri Litiji

RuNE- novi naslovi

Seznam RuNe – novi naslovi s hišnimi številkami

 

Objavljeno: 26. april, 2018

Spremenjena vozna reda linijskih prevozov na relacijah Gabrovka – Litija in Vače – Litija ter obratno

Od 1. maja 2018 dalje bo spremenjena vozna reda linijskih prevozov na relacijah Gabrovka – Litija in Vače – Litija ter obratno.
Spremembe so naslednje:

 1. Brezplačni prevozi bodo zagotovljeni do konca junija 2018.
 2. Pri prevozih na liniji Gabrovka – Litija je na dveh vožnjah v vozni red vključeno dodatno postajališče pri Zdravstvenem domu Litija.
 3. Popoldanske vožnje na liniji Vače – Litija so prestavljene za 5 minut kasneje zaradi boljšega ujemanja z voznimi redi vlaka in avtobusa Litija – Šmartno.
 4. Pri obeh linijah je možen prevoz skupin potnikov, ki so napovedane vsaj en dan pred vožnjo do 15. ure (telefon Gabrovka: 041-643-777 ali 031/643-777; Vače: 041/778-910). Pod enakimi pogoji je možen tudi prevoz na relaciji Slivna – Vače in obratno.

vozni red gabrovka novi

vozni red vace novi