Objavljeno: 13. 12. 2017

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla februarja 2018, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 1. 2018 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 12. 12. 2017

5. izredna seja (20.12.2017)

Dnevni red

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek
 2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – predlog za drugo branje
 3. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 4. Odlok o pokopališkem redu v občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 5. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 6. Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode
 7. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem

Poročilo NO o pregledu tekočih transferjev za zagotavljanje institucionalnega varstva za odrasle

Objavljeno: 7. 12. 2017

Zapora LZ 209011 Pungrt – Cerkovnik – R2 416

ZAPORA LZ 209011 Pungrt – Cerkovnik – R2 416

 Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo zaradi izgradnje elektro priključka preko  LZ 209011Pungrt – Cerkovnik – R2 416, v tednu med 7. 12. 2017 in 15. 12. 2017, moten promet na območju Cerkovnika.

V času popolne zapore bo omogočen obvoz po obvoznici.

Prosimo za razumevanje.

Objavljeno: 6. 12. 2017

Občina Šmartno pri Litiji je branju prijazna občina

Dan po zaključku prvega natečaja Branju prijazna občina, ki traja od Prešerna do Prešerna (8.februar – 3.december), so 4. 12. 2017 v Kranju podelili certifikate za 18 občin, ki so izpolnjevale kriterije in prepričale komisijo, da so Branju prijazne občine. Certifikate je podeljevala predsednica Združenja splošnih knjižnic Slovenije Vesna Horžen, s podporo ministrstva za kulturo RS in Skupnosti občin Slovenije. Med prvimi prejemnicami je tudi Občina Šmartno pri Litiji.

Šmarska občina je prepričala s spodbudnimi akcijami ter s podporo mnogim društvom in institucijam, ki so pobudnice projektov za širjenje bralne kulture: Rastoča knjiga Primskovo (izvajalec Etnološko društvo Jurij Humar Primskovo), Popotovanje od Litije do Čateža (Levstikova pot), Valvazorjeva založniška dejavnost  (Javni zavod Bogenšperk), Šmarske knjigobežnice (pobuda civilne iniciative – občina je projekt izgradnje financirala), podpora knjižnih izdaj pri društvih, zavodih in institucijah ter njihova popularizacija.

Ne smemo pozabiti na kontinuiteto podpore domači knjižnici, ki izvaja knjižnično javno službo ter občini predlaga številne zamisli za popularizacijo dediščine, branja in širjenja kulture. Knjižnica v okolju postaja t. im. tretji prostor, takoj za domom in službo (šolo, vrtci) – radi mu rečemo tudi dnevna soba domačega kraja.

Prejemnikom priznanj je iskreno čestital tudi minister za kulturo RS, Anton Peršak, pomembnost branja je izpostavil tudi predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez.

Šmarski naziv je sprejel podžupan Peter Avbelj.

Certifikat

Objavljeno: 4. 12. 2017

Vabilo Kulturnega društva Javorje

KULTURNO DRUŠTVO JAVORJE

vas vabi na ogled živih jaslic ter prikaz starih šeg in običajev.

Žive jaslice bodo v ponedeljek, 25. decembra 2018 ob 17. uri pri gasilskem domu na Javorju pri Bogenšperku.

Lepo vabljeni!

Objavljeno: 21. 11. 2017

18. redna seja (29.11.2017)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 17. redne seje

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk – predlog za drugo branje
 3. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – predlog za prvo branje
 4. Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc
 5. Kadrovske zadeve:
  • Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Osnovna šola Šmartno
  • Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet JZ Bogenšperk
  • Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
 6. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sklepov 17. redne seje

Dopis vaščanov Bukovice

Objavljeno: 21. 11. 2017

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji

Objava JNMV

Povabilo k oddaji ponudbe bazen-1

Narocnik_ESPD-Pungart

 

Rok razpisa: Thursday, 30. 11. 2017 ob 11:00