Objavljeno: 17. 4. 2018

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla maja 2018, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 4. 2018 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 11. 4. 2018

Odmera nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2018

V mesecu aprilu bo izvedena odmera nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2018. Pri odmeri bodo uporabljeni podatki o površinah objektov kot so zavedeni pri Geodetski upravi Republike Slovenije. V primeru nestrinjanja z izrekom odločbe, se pritožba pošlje neposredno na FURS ali na njihov elektronski naslov lj.ddv.fu@gov.si. Pritožbeni obrazec se nahaja na spletni stani občine Šmartno pri Litiji: http://smartno-litija.si/za-obcane/obrazci-za-vloge/ . K pritožbi se priloži fotokopirana ali skenirana odločba z vidnim izrekom odločbe.  Pritožbo se pošlje v roku petnajst dni po prejemu odločbe. Pritožba ne zadrži plačilo obveznosti, zato je potrebno do izdaje nove odločbe s strani FURS-a vse obveznosti po posameznih obrokih poravnati. V kolikor bodo kakršnekoli nejasnosti, se lahko obrnete na občinsko upravo, soba 7, na Andrejo Leskovšek.

Zapisala: Andreja Leskovšek

Objavljeno: 3. 4. 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

Občina Šmartno pri Litiji objavlja

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih  plakatnih mest za izvedbo ponovne volilne kampanje za  zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

 

Objavljeno: 29. 3. 2018

Javno naročilo – Izgradnja pločnika do pokopališča Šmartno

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1C-popis del

29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1A-popis del

1x_tloris pločnika G-03_26

3x_tloris temeljev G-02_25

4x_vzdolžni in prečni prerezi G-04_27

4x_zakoličba konzole in pločnika G-06_21

4x_zakoličba temeljev in zidu G-05_20

armatura konzole na zidu G-11_43

armatura pločnika G-12_44

armatura temeljev G-9_41

armatura zidu G-10_42

detajl ograje G-13_47

Šmartno – Reka – tloris mostu_62

Šmartno – Reka – vzdolžni profil mostu_64

Šmartno – Reka -prečni profil mostu_63

Narocnik_ESPD-IZGRADNJA PLOČNIKA DO POKOPALIŠČA ŠMARTNO

Rok razpisa: Monday, 16. 4. 2018 ob 10:00