Objavljeno: 1. 6. 2017

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Vloga humanitarne 2017

Vzorec pogodbe

Rok razpisa: Friday, 30. 6. 2017 ob 0:00

Objavljeno: 29. 5. 2017

MERITVE HITROSTI

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo dne 6.6.2017, od 06.00 ure naprej potekale meritve hitrosti v okolici šol in vrtcev ter na lokacijah, za katere je občina Šmartno pri Litiji prejela obvestila o neprilagojenih hitrostih voznikov.

Občina Šmartno pri Litiji

Objavljeno: 17. 5. 2017

Spodbujanje razvoja lokalne kulturne politike in pomen sodelovanja

Vas zanima več o dobrih lokalnih kulturnih politikah? Je v vaši občini kulturna dediščina, ki je ogrožena in ima kulturni potencial? Stičišče NVO Osrednje Slovenije v sodelovanju z društvom Asociacija vabi na srečanje z naslovom Spodbujanje razvoja lokalne kulturne politike in pomen sodelovanja, ki bo potekalo v torek 23. maja od 16.45 do 18.45 v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, na Tržaški cesti 32, Vrhnika. Udeležba je brezplačna, prijave pa sprejemamo na info@consulta.si. Več informacij na www.consulta.si.

Vabljeni!

Objavljeno: 12. 5. 2017

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla junija 2017, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 5. 2017 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 10. 5. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 466-005/2014-59

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 1209/2 (ID znak parcele 1852 1209/2)- zemljišče v izmeri 99 m2, k.o. 1852 Poljane.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti postopek sklepanja pogodbe ustavi.

Namera _menjalna pogodba parc. 1209-2

Rok razpisa: Thursday, 25. 5. 2017 ob 0:00

Objavljeno: 9. 5. 2017

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk.
Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Evidentiranje kandidatov

Rok razpisa: Wednesday, 17. 5. 2017 ob 15:00