Objavljeno: 16. oktober, 2018

Širokopasovno omrežje RuNe

Spoštovani,

Občina Šmartno pri Litiji se je vključila v projekt izgradnje širokopasovnega omrežja RuNe.

Trenutno je projekt v fazi projektiranja.

Vse zainteresirane glede projekte RuNe vabimo na predstavitev projekta, ki bo potekala v sredo,  24. 10. 2018 ob 17:00, v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji.

Predstavniki podjetja RUNE-SI d.o.o. bodo predstavili potek projekta in nadaljnje aktivnosti in poizkušali odgovoriti na zastavljena vprašanja.

V preglednici so navedeni vsi naslovi, kjer bo ob izkazanem interesu gradil RuNE.

Seznam RuNe

Vabljeni!

Objavljeno: 15. oktober, 2018

POPOLNA ZAPORA CESTE 208221-ČRNI POTOK -SIMONČIČ-MALA GORIČICA

Spoštovani,

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo v sredo, 17. 10. 2018, med 8:00 in 18:00, popolnoma zaprta lokalna cesta 208221-Črni P.-Sim.-M.Goričica, med naslovom Črni Potok 39 B in križiščem z javno potjo 709551-Črni Potok-Riharjevec (Dom Tisje), zaradi preplastitve lokalne ceste.

Obvoz bo možen po trasi, označeni z rumeno linijo (razen med 8:00 in 11:00)

Za nevšečnosti se vam opravičujemo.

trasa zapore ceste z obvozno cesto

 

Objavljeno: 11. oktober, 2018

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla novembra 2018, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 10. 2018 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 9. oktober, 2018

22. redna seja (16.10.2018)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 21. redne seje z dne, 04.07.2018

Zapisnik 6. korespondenčne seje, ki je potekala od 21.08.2018 do 27.08.2018

  1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
  2. Statut Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
  3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
  4. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2018-2019
  5. Poročilo o izvajanju zimske službe 2017-2018
  6. Ukinitev javnega dobra
  7. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
  8. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 21. redne seje z dne 04.07.2018

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 6. korespondenčne seje

Objavljeno: 30. avgust, 2018

MERITVE HITROSTI

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo dne 04.09. 2018, od 06.00 ure naprej potekale meritve hitrosti v okolici šol in vrtcev ter na lokacijah, za katere je občina Šmartno pri Litiji prejela obvestila o neprilagojenih hitrostih voznikov.

Upoštevajte prometne predpise in vozite v skladu z omejitvami tudi v dneh, ko ni načrtovanih meritev hitrosti.

Srečno pot!

Občina Šmartno pri Litiji