Objavljeno: 25. 4. 2017

3. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom »ŠMARTNO, SLEDI PRETEKLOSTI«.

Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija objavljajo

 

  1. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom

 »ŠMARTNO, SLEDI PRETEKLOSTI«.

Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije!

Vljudno vas vabimo, da se ponovno udeležite občinskega fotografskega natečaja. Tema letošnjega fotografskega natečaja je arhitekturna dediščina v Šmartnem in njegovi okolici. Razpis natečaja in prijavnica sta dostopni na spletnih straneh:

www.bogensperk.si, www.knjiznica.litija.si, www.smartno-litija.si

 

Fotografski natečaj 2017 – NAPOVED

Fotografski natečaj 2017, ŠMARTNO, SLEDI PRETEKLOSTI _ razpisna dokumentacija

Fotografski natečaj_PRIJAVNICA

Rok razpisa: Monday, 23. 10. 2017 ob 0:00

Objavljeno: 21. 4. 2017

Javno naročilo male vrednosti – “Modernizacija lokalne ceste 208151 – Volčja Jama-Jastrebnik-Obolno”

Občina Šmartno pri Litiji objavlja javno naročilo male vrednosti – “Modernizacija lokalne ceste 208151 – Volčja Jama-Jastrebnik-Obolno”

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila Modernizacija LC 208151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno)

CESTA JASTREBNIK IZN pregledna-Pregledna

CESTA JASTREBNIK IZN

CESTA JASTREBNIK – POPIS DEL

Naročnik_ESPD

Rok razpisa: Tuesday, 23. 5. 2017 ob 10:00

Objavljeno: 19. 4. 2017

Zdravje v občini 2017

Prikaz Zdravje v obcini 2017 je namenjen pregledu
kljucnih kazalnikov zdravja v obcini v primerjavi
s slovenskim in regionalnim povprecjem.
Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno
vpliva na njihovo zdravje. S prikazom
zdravstvenega stanja želijo spodbuditi deležnike
na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih
aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja
svojih prebivalcev.

Zdravje v občini 2017

Objavljeno: 14. 4. 2017

Dnevi NVO Osrednje SLovenije

Stičišče NVO Osrednje Slovenije v petek 21. in soboto 22. aprila 2017 vabi na dogodek Dnevi NVO 2017, ki bodo potekali v znamenju vključevanja javnosti na lokalni ravni. V ta namen bodo organizirane brezplačne predstavitve in delavnice za nevladne organizacije in predstavnike občin iz osrednje Slovenije.

Dogodek je namenjen tako nevladnim organizacijam, da spoznajo aplikacijo za oddajo pobud na lokalni ravni in pridobijo veščine komuniciranja in argumentiranja ter predstavnikom občin, da se seznanijo s smernicami vključevanja javnosti pri pripravi predpisov, dobrimi praksami občin in se udeležijo treninga vodenja sodelovalnih skupinskih procesov.

Več informacij o dogodku in prijavi je dosegljivih na spletni strani www.consulta.si, na elektronski pošti info@consulta.si ali na telefonski številki 059 927 619.

Objavljeno: 7. 4. 2017

Javno naročilo male vrednosti – »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Javno naročilo male vrednosti: »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«

JN KOSTREVNICA RD

RD POŠ Kostrevnica-OBJAVA

POS KOSTREVNICA POPIS ZA RAZPIS 2017-2 brez cen

3 POS KOSTREVNICA list 1

3 POS KOSTREVNICA list 2-12

3 POS KOSTREVNICA TP GR

4-1 POS KOSTREVNICA list 1-6

4-1 POS KOSTREVNICA TP EI

4-2 POS KOSTREVNICA list 1-12

4-2 POS KOSTREVNICA TP EI

5 POS KOSTREVNICA list 1-7

5 POS KOSTREVNICA TP STR

Rok razpisa: Wednesday, 26. 4. 2017 ob 10:00

Objavljeno: 6. 4. 2017

VZPOSTAVLJA SE MREŽA PRVIH TOČK POMOČI ZA ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI IN ŽRTVE NASILJA ZARADI SPOLA

V okviru mednarodnega projekta FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola začenjamo aprila v Sloveniji usposabljati prve točke pomoči za zagotavljanje laične psihosocialne podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Vsaka mreža bo povezala vsaj 25 različnih prvih točk pomoči. V Sloveniji bodo to šole, vrtci, univerze, družbeno odgovorna podjetja, nevladne organizacije, knjižnice in številne druge ustanove.

Mreza za pomoc zrtvam nasilja – Projekt FIRST

Objavljeno: 3. 4. 2017

Požarna ogroženost naravnega okolja – razglas

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje R A Z G L A Š A veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju celotne države.

Od dneva razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravi poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti ognje, tudi kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter prižigati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija bosta med razglašeno veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja opravljala poostren nadzor.

velika_pozarna_ogrozenost_20170401razglas