Obvestila

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice
20. 2. 2017
Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske…
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14
15. 2. 2017
Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14 (v nadaljevanju: OPPN). 194_naznanilo_javn_razgrn SD OPPN ŠM-14
Koledar prireditev v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017
30. 1. 2017
Koledar prireditev v Občini Šmartno pri Litiji 2017
Javno naznanilo – Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40
27. 1. 2017
Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40. javno naznanilo ŠM-40
Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah
23. 1. 2017
Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16): http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/ V nadaljevanju objavljamo prejeti dopis s strani MOP-a. objava seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev seznam dimnikarsk družb in…
Cenik uporabe kulturnega doma Šmartno in inventarja ter najema opreme za leto 2017
13. 1. 2017
Cenik uporabe kulturnega doma Šmartno in inventarja ter najema opreme za leto 2017
Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice
21. 12. 2016
Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske…
3. izredna seja (21.12.2016)
13. 12. 2016
Dnevni red dnevni red  Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 -predlog za drugo branje  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del – predlog za drugo branje  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskega…
Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk
12. 12. 2016
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk. Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki…
Arhiv obvestil

Razpisi

Namera o ustanovitvi služnosti
Objavljeno:
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1425, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist…
Namera o ustanovitvi služnosti
Objavljeno:
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila meteorne kanalizacijske cevi in telekom priključka, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1952/7, 1952/8, obe k.o. 1849 Vintarjevec, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v…
Sanacija plazu na LC 208 311 – Cerovica – Bukovica – Dolgo Brdo
Objavljeno:
PLAZ BUKOVICA - IDZ (2) PLAZ BUKOVICA - POPIS DEL brez cen  
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2017
Objavljeno:
Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16), Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v…
Arhiv razpisov

Lokalni utrip

20. 2. 2017 9:00
Po sledeh šmarskih glasbenih ustvarjalcev
Župan Rajko MeserkoPred 110. leti so se pomembni ljudje katoliške strani začeli zavedati potreb po delovanju na izobraževalnem, kulturnem, telesnokulturnem, karitativnem in družbenem področju. Po postavitvi temeljev za svoje delo so ustanovili Katoliško slovensko izobraževalno društvo, katerega uspehi so se takoj ... Preberi več >>

20. 2. 2017 8:30
Osrenca 709 n. m.
OsrencaMnogo let že hodimo, ko ni časa, volje in vremena za višje hribe, na Osrenco, ki se nahaja nad Javorsko energijsko in učno potjo. Od nas je približno štirideset minut nezahtevnega pohoda, ki je v času, ko je gozd v počivanju, razgledna. Na vrhu Osrence je stolp s katerega so lepi pogledi predvsem na ... Preberi več >>

17. 2. 2017 12:00
Tradicionalni pohod ob dnevu žena
Tokratni pohod bo organiziran nekoliko drugače. Celotna pot je dolga skoraj 18 km in za spomladanske dni je morda za mnoge le preveč naporna, še posebej če so pozimi nekoliko več počivali. Zato smo se odločili, da bo vsako leto hoja organizirana po delu poti, ki se bo spreminjala. V letu 2017 odidemo ... Preberi več >>

16. 2. 2017 0:00
Rudi Bregar, prejemnik Bloudkove plakete za življenjsko delo v športu
Spoštovani prijatelji Levstikove poti! Za 30-letno delo na projektih Levstikove poti sem prejel najvišje državno priznanje na področju športa, Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu. Ob tem se zahvaljujem vsem domačinom in društvom ob poti za prijeten program in sprejemanje pohodnikov, ... Preberi več >>

10. 2. 2017 18:52
Požari v objektih 10.2.2017 18:52
Požari v objektihOb 18.52 so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše v naselju Ustje, občina Šmartno pri Litiji. Gasilci PGD Šmartno pri Litiji so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimniško tuljavo in okolico dimnika pregledali s termo kamero. Preberi več >>

9. 2. 2017 9:00
Avgusta otvoritev novega gasilskega doma na Primskovem
- Nakup in montaža notranjih vrat v zgornjih prostorih gasilskega doma- Nakup in montaža sanitarne keramike. Eno stranišče bo prilagojeno tudi za invalide.- Oprema poslovnih prostorov PGD Primskovo.- Izdelava fasade, s katero smo že začeli in nadaljujemo, ko bo dopuščalo vreme.- Asfaltiranje okolice ... Preberi več >>

6. 2. 2017 14:00
Nova večnamenska dvorana v gasilskem domu na Primskovem
Slika je nastala januarja ob zaključnih delih v dvoraniTako smo v letu 2016 med drugim naredili naslednje:- izvedena so bila celotna elektroinštalacijska dela v zgornjem delu objekta ter tudi v zunanjosti (donatorsko);- preseljena je bila vsa oprema iz prostorov v osnovni šoli tako, da smo vse preselili v gasilski dom;- dokončala se je kanalizacija in ... Preberi več >>

Arhiv novic